Rekisterikilpihaku

Tällä hakukoneella voit generoida rekisterikilpiä, joissa esiintyy nykysuomen, englannin- tai ruotsinkielen sana. Lisäsin sanatietokantaan myös suomen slangisanoja, etunimiä sekä kuntien/kaupunkien nimiä. Voit halutessasi valita hakuun kielen lisäksi myös rekisterikilven alku- tai loppukirjaimen. Valitse hakuehdot ja paina 'Hae'-nappia ja saat kerralla enintään kymmenen satunnaista rekisterikilpeä. Jos löydät mieleisen, niin erityiskilpeä voi hakea Traficomilta.

Tietokannassa on tällä hetkellä 5096 suomalaiseen rekisterikilpeen sopivaa sanaa. Rekisterikilven numero-osaan kirjaimet A, I, O ja S muunnetaan numeroiksi 4, 1, 0 ja 5.

Numeroloppuisista sanoista löytyy lisäksi muutamia: arkuus (AR-6), aviisi (A-5), hauskuus (HAU-56), iltakasi (ILT-48), iltakuusi (ILT-46), iltaseiska (ILT-47), iltaysi (ILT-49), kasikaks (KAS-12), kasikasi (KAS-18), kasikolme (KAS-13), kasikuus (KAS-16), kasineljä (KAS-14), kasiseiska (KAS-17), kasiviis (KAS-15), kasiyks (KAS-11), kasiysi (KAS-19), köysi (KÖ-9), laiskuus (LAI-56), liiskaksi (LII-52), makuus (MA-6), murskaksi (MUR-52), noviisi (NO-5), nuukuus (NUU-6), okakuusi (OKA-6), onyksi (ON-1), plyysi (PLY-9), poikuus (POI-6), raakuus (RAA-6), riuskuus (RIU-56), serviisi (SER-5), sysi (S-9), taikuus (TAI-6), täysi (TÄ-9), vakuus (VA-6), viiskaks (VII-52), viiskasi (VII-58), viiskolme (VII-53), viiskuus (VII-56), viisneljä (VII-54), viisseiska (VII-57), viisviis (VII-55), viisyks (VII-51), viisysi (VII-59), ykskaks (YKS-2)/(YKS-12), ykskasi (YKS-8)/(YKS-18), ykskolme (YKS-3)/YKS-13), ykskuus (YKS-6)/(YKS-16), ykskymppi (YKS-10)/(YKS-110), yksneljä (YKS-4)/(YKS-14), yksseiska (YKS-7)/(YKS-17), yksviis (YKS-5)/(YKS-15), yksyks (YKS-1)/(YKS-11), yksysi (YKS-9)/(YKS-19), ysikaks (YSI-2)/(YS-12), ysikasi (YSI-8)/(YS-18), ysikolme (YSI-3)/(YS-13), ysikuus (YSI-6)/(YS-16), ysikymppi (YSI-10)/(YS-110), ysineljä (YSI-4)/(YS-14), ysiseiska (YSI-7)/(YS-17), ysiviis (YSI-5)/(YS-15), ysiyks (YSI-1)/(YS-11), ysiysi (YSI-9)/(YS-19). Lähetä viestiä o5o534o775, jos keksit lisää :)