Hyvä T&K-työn ammattilainen,

Pyydämme sinua osallistumaan ammattikorkeakoulujen monialaista T&K-yhteistyötä sekä siihen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita koskevaan kyselyyn. Kysely on osa Tampereen yliopiston Tieteen, teknologian ja innovaatiotutkimuksen yksikön tutkimushanketta, jota rahoittaa opetusministeriö. Tutkimuksen avulla pyrimme löytämään ratkaisuja mm. siihen, minkälaisilla työn ja organisoinnin järjestelyillä monialaista T&K-yhteistyötä voitaisiin tukea.

Kysely on suunnattu T&K -toimintaa toteuttaville henkilöille kahdeksassa ammattikorkeakoulussa. Mahdollisimman kattavan ja luotettavan kuvan saamiseksi jokainen vastaus on meille tärkeä. Kyselyyn vastaaminen vie vain noin 10 minuuttia aikaa.

Olemme saaneet yhteystietosi ammattikorkeakoulusi tutkimus-/kehitysjohtajan, vararehtorin tai yksikön johtajan kautta. Kysely palautuu kuitenkin suoraan tutkijoille ja tutkimustulokset esitetään siten, ettei yksittäistä henkilöä voida tunnistaa. Kokoamme keskeiset tulokset tutkimusraportiksi, joka toimitetaan kaikkiin kyselyyn osallistuneiden ammattikorkeakoulujen yksiköihin.

Kiitos osallistumisestasi! Siirry kyselyyn painamalla '>>' näppäintä. Kyselyn tiedonkeruu on päättynyt.

Anu Lyytinen
projektipäällikkö
Tampereen yliopisto

Liisa Marttila
tutkija
Tampereen yliopisto

Xestia
puh. 050 5340 775
info@xestia.net