Tietoarkiston asiakastyytyväisyyskysely

Hyvä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston asiakas

Tietoarkisto kartoittaa asiakkaidensa mielipiteitä palvelujen kehittämiseksi. Kysymyksiä esitetään aineistopalvelusta, aineistovarannosta, verkkosivuista ja tiedotuksesta. Lisäksi pyydetään mielipiteitä siitä, millaisia palveluita tietoarkiston toivotaan tulevaisuudessa tarjoavan. Mielipiteitä kartoitetaan nyt toisen kerran.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja ne raportoidaan vain tilastollisina taulukkoina. Vastaajien kesken arvotaan kaksi kirjakassia. Vain vastaamalla voit vaikuttaa!

Lisätietoja kyselystä antavat johtaja Helena Laaksonen, helena.laaksonen@uta.fi, puh. 03-3551 8531 sekä tietopalveluasiantuntija Hannele Keckman-Koivuniemi, hannele.keckman-koivuniemi@uta.fi, puh. 03-3551 8530.

Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa Xestia, info@xestia.net, puh. 050 5340 775

Jatka kyselyyn painamalla '>>' näppäintä. Kyselyn tiedonkeruu on päättynyt.