Opiskelijan osuus

Hyvä ammatillisen koulutuksen opiskelija!

Olet nyt ilmeisesti päättänyt lopettaa opiskelusi tässä oppilaitoksessa ainakin väliaikaisesti. Ennen kuin lopetat, pyytäisin Sinua vastaamaan muutamaan kysymykseen. Tässä kyselylomakkeessa kysytään tietoja, joiden avulla ammatillista koulutusta kehitetään niin, että mahdollisimman moni opiskelija voisi heti opiskella itselleen mieluista alaa ja viihtyä opinnoissaan. Kyselyn avulla voit vaikuttaa siihen, millä tavalla asiat muuttuvat opinnoissa, oppilaitoksissa, opinto-ohjauksessa ja muissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Kyselyyn osallistuu opiskelijoita ympäri Suomen.

Antamiasi tietoja käsitellään Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa. Kyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit "ohittaa" myös jonkun yksittäisen kysymyksen niin halutessasi. Kyselyssä ei kysytä nimeäsi, eikä tietoja yhdistetä Sinuun muullakaan tavalla.

Toivon, että vastaisit kysymyksiin itse ilman oppilaitoksen edustajan apua. Jos tarvitset teknistä tukea kyselyyn vastaamisessa, voit kysyä oppilaitoksen edustajalta. Tässä kyselyssä olemme kiinnostuneet nimenomaan Sinun mielipiteistäsi. Tarkoituksena on, että kyselyn täyttämisen jälkeen keskustelet kyselyyn liittyvistä aiheista oppilaitoksen edustajan kanssa.

Paljon kiitoksia jo etukäteen ja lykkyä jatkoa varten! Jatka kyselyyn painamalla '>>' näppäintä. Kyselyn tiedonkeruu on päättynyt.