Älykkyystesti - Kuviosarja

Tässä testissä selvitetään testattavan älykkyyttä 12 kuviosarjan avulla. Valitse kunkin kuviosarjan kohdalla, mikä neljästä vaihtoehdosta jatkaa johdonmukaisesti sarjaa. Aloita testi painamalla '>>' näppäintä.