Matemaattinen lahjakkuus - lukusarjat

Tällä testillä voit arvioida matemaattista lahjakkuuttasi. Testi sisältää yhteensä 50 lukusarjaa tai kuviota. Täydennä puuttuvat luvut kysymysten tekstilaatikoihin. Aloita testi painamalla '>>' näppäintä.