Sanalliset pulmat

Tällä testillä voit arvioida päättelykykyäsi selkeissä oivaltamista ja päättelyä vaativissa pulmissa. Testi sisältää yhteensä 12 pulmaa. Täydennä vastaukset kysymysten tekstilaatikoihin. Aloita testi painamalla '>>' näppäintä.