Verbaalinen lahjakkuus - Vastakohta

Tämä testi arvioi testattavan verbaalista lahjakkuutta. Testi sisältää 22 tehtävää. Jokaisessa tehtävässä viidestä pudotusvalikon vaihtoehdosta on valittava se, joka on mahdollisimman lähellä annetun sanan vastakohtaa.

Aikaa testin suorittamiseen on yhdeksän minuuttia. Aloita testi painamalla '>>' näppäintä.