Verbaalinen lahjakkuus - Neljäs sana

Tämä testi arvioi testattavan verbaalista lahjakkuutta. Testi sisältää 12 tehtävää. Jokaisessa tehtävässä yhtäsuuruusmerkin molemmin puolin olevat sanat ovat yhteydessä keskenään. Viidestä pudotusvalikon vaihtoehdosta on valittava puuttuva neljäs sana.

Aikaa testin suorittamiseen on kuusi minuuttia. Aloita testi painamalla '>>' näppäintä.