TIETO JA MIELIKUVAT AFRIKASTA

Kysely adoptiovanhemmille

Teen tutkielmaani aiheesta "Afrikasta Suomeen adoptoitujen ja heidän vanhempiensa mielikuvat ja tieto Afrikasta ja lapsen syntymämaasta". Tutkin mitä kautta adoptoidut ja heidän vanhempansa ovat saaneet ja hakevat tietoa (lapsen) syntymämaasta ja Afrikasta yleensä, ja millaista tuo tieto on. Tutkielmani on osa laajempaa Tietokirjojen Afrikka Suomessa (TAS) tutkimushanketta, ja tutkielmaani ohjaa TAS-tutkimusprojektin johtaja YTT Anna Rastas (Tampereen yliopisto).

Jos teillä on tutkimukseemme liittyviä kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä minuun (yhteystiedot alla) tai TAS-tutkimusprojektin johtajaan (anna.rastas@uta.fi). Lisätietoja kyselystä.

Olen erittäin kiitollinen kaikista saamistani vastauksista. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 minuuttia . Kyselyn tiedonkeruu on päättynyt.

Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa Xestia, info@xestia.net, puh. 050 5340 775.

Arja Hyvönen, TAS-projektin opiskelijatutkija
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
33014 Tampereen yliopisto
arja.hyvonen@uta.fi, p. 040-5874587