Lasten ja nuorten painoindeksi (ISO-BMI)

Lasten painoindeksiä arvioidaan ikäkohtaisesti. Lasten painoindeksi lasketaan samalla tavalla kuin aikuistenkin. Laskettu painoindeksiluku ei sellaisenaan ole vertailukelpoinen aikuisten indeksin kanssa, sillä lasten kehon mittasuhteet ovat erilaiset kuin aikuisilla ja muuttuvat koko ajan sekä kasvun että iän myötä. Kokeile myös rasvaprosentin laskuria.

Valitse sukupuoli, ilmoita pituus senttimetreinä (cm) ja paino kilogrammoina (kg). Kirjoita lapsen mittauspäivä sekä syntymäpäivä muodossa PP-KK-VVVV esim. 13-04-2005.

Lasten painoindeksin laskemisessa käytetään hyväksi kymmenien tuhansien suomalaisten lapsien (2 - 18-v) painon ja pituuden mukaan saatuja kertoimia.