header-photo

Aineistonkeräys

Aineistojen keräämisessä panostamme erityisesti käyttäjäystävällisiin, visuaalisesti miellyttäviin internet verkkolomakkeisiin. Kyselylomakkeen käytettävyydellä on merkittävä vaikutus tutkimuksen vastausprosenttiin. Vastaajat rekrytoidaan sähköpostitse esimerkiksi asiakasrekisterin tietojen perusteella, yhteyshenkilöiden kautta tai ostettujen asiakastietojen avulla. Sähköpostiviestit lähetetään vastaajille ohjelmallisesti, joten viestien sisältö voidaan kohdistaa vastaajakohtaisesti.

Jo olemassa olevien verkkopalvelujen asiakkaille voidaan tarjota linkki Xestian kyselyjärjestelmään suoraan asiakkaan omista järjestelmistä.

Verkkolomakkeet voidaan suojata tarvittaessa käyttäjätunnuksella sekä salasanalla. Myös lomakkeiden tietoliikenne voidaan salata käyttämällä tiedonsiirtoon https-yhteyttä (Hypertext Transfer Protocol Secure).

Kerättyyn aineistoon voidaan yhdistää tietoja asiakkaan tietokannoista tai rekistereistä. Analysoitava aineisto voi olla lähtöisin myös kokonaan asiakkaan tietojärjestelmistä.

Aineistonkäsittely

Toteutamme aineistojen yhdistämiset ohjelmallisesti jo olemassa olevista julkisista tai asiakkaan rekistereistä, tietokannoista ja verkkotietovarannoista tutkimusaineistoiksi. Aineistot voivat olla eri formaateissa ja lähtöisin eri tietojärjestelmistä. Asiakasrekistereissä piileskelevää virheellistä ja vanhentunutta tietoa voidaan usein poistaa tai päivittää muiden tietolähteitten avulla.

Kyselyaineistojen käsittelyssä panostamme suurien numeeristen tai tekstiaineistojen ohjelmalliseen tallennukseen, käsittelyyn, muunnoksiin ja koodaukseen. Suoritamme aineistojen siirrot, päivitykset ja muunnokset asiakkaan haluamaan formaattiin. Aineistot voidaan tallentaa ja koodata esimerkiksi tilasto-ohjelmiin (SPSS, SAS, S-PLUS, R, Stata, Statistica, Systat, Excel, ...), tietokantoihin tai tietokantapohjaisiin kyselyjärjestelmiin.

Data-analyysi

Suoritamme kvantitatiivisten aineistojen analysoinnin kuvailevien tai tilastollisten monimuuttujamenetelmien avulla.

Verkkopalvelut

Valikoimiimme kuuluu myös asiakkaan aineistoihin perustuvien dynaamisten verkkopalvelujen suunnittelu ja toteutus. Ota aineistosi, rekisterisi tai tietokantasi hyötykäyttöön ja tarjoa räätälöity verkkopalvelu yleisölle, asiakkaillesi tai henkilökunnallesi!

Ohjelmointi

Aineisto-, tietokanta- ja verkkotietovarantoihin liittyvät ohjelmointityöt. Toteutuksissa pyritään hyödyntämään avoimen lähdekoodin (Open Source) ohjelmistoja. Asiantuntemusta mm. Java, PHP, Perl, Python, SQL, XML, XHTML, CSS