header-photo

 

Xestian perustaja Jouni Sivonen (YTM, tilastotiede) on työskennellyt aineistojen käsittelyn, -analysoinnin ja raportoinnin sekä tietokantojen, verkkopalvelujen ja ohjelmoinnin parissa 1990-luvulta lähtien mm. Kansanterveyslaitoksella, Työelämän tutkimuskeskuksessa, Tullihallituksessa, Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.