header-photo

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 1. Rekisterinpitäjä
  Xestia
 2. Rekisterin yhteyshenkilö
  Jouni Sivonen, jouni@xestia.net
 3. Rekisterin nimi
  Xestian vastaajarekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Sähköpostiosoitteen sisältävän rekisterin käyttötarkoitus on henkilöille sähköpostitse lähetettävät tieteelliset ja kaupalliset kysetutkimukset.
 5. Rekisterin tietosisältö
  - Sähköpostiosoite
  - Käyttäjien muut vapaaehtoisesti antamat tiedot (esim. sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutus jne.)
  - Internet-palvelimen tekniset lokitiedot
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Vastaajarekisteriin tallentuvat käyttäjän itsensä vapaaehtoisesti antamat tiedot sähköpostiosoite, sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutus jne.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Vastaajarekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja kaikki rekisteriin kerätty tieto säilytetään niin, että vain rekisterin ylläpitäjällä on pääsy rekisteriin. Tarpeettomat tiedot hävitetään tietosuojan varmistavalla tavalla.